Hội Legio Marie PDF. In Email
Thứ năm, 22 Tháng 1 2009 14:24
LEGIO MARIAE – ĐẠO BINH ĐỨC MẸ

I. Danh Hiệu – Nguồn Gốc :
altLegio Mariae là đoàn thể giáo dân, được Hội Thánh phê chuẩn và đặt dưới quyền chỉ huy hùng mạnh của Đức Maria Vô Nhiễm, để phục vụ trong trận chiến mà Giáo Hội không ngừng giao tranh với thế gian và quyền lực tội ác.
“Legio Mariae diễn tả khôn mặt đích thực của Hội Thánh Công Giáo”
(Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII)
Ông Phan Đức (Frank Duff) sinh tại Dublin. Thủ đô nước cộng hòa Ái Nhĩ Lan. Người sáng lập Legio Mariae năm 1921.
- Mục đích : Chính yếu thánh hóa hội viên
Qua sự thánh hóa : lòng nhiệt thành Legio ra sức nhóm cháy trong lòng hội viên
- Lấy tình yêu để đáp lại tình yêu của Chúa Giêsu.
- Không ngại khó nhọc, hy sinh để báo đáp những lao khổ và cuộc tử nạn của Chúa
- Đồng tâm nhất trí cầu nguyện với Nữ Vương của mình
- Sẵn sàng hy sinh cho các linh hồn
“Tôi được tái tạo, nào có phải dễ dàng như khi tôi được tạo thành”
(Thánh benado)
Còn thầy, thầy bảo thật các con : “Hãy ngửa mặt nhìn những cánh đồng lúa chín vàng vừa lúc để gặt”.
(Ga 4, 35)
Hội Đoàn là lãnh vực mà người giáo dân đặc biệt có khả năng trong kiến thức và kỹ năng thích hợp thì chắc chắn sẽ biến đổi thế giới từ bên trong do quyền năng cứu chuộc của Đức Kitô.
(Huấn từ của Đức Giáo Hoàng Phaolô II tại Limerich, Ái Nhĩ Lan 10/1979)
- Tinh thần : Tinh thần Legio là chính tinh thần của Đức Maria.
Lòng khiêm nhường, vâng phục, phó thác triệt để. Noi gương học hỏi 12 nhân đức của Mẹ.
- Linh đạo : Nhờ Mẹ đến với Chúa.
(Ad Jesum Per Mariam)

II. Lược trình :
Legio Mariae Giáo Xứ Tân Đông
Thành lập ngày 22/07/2000
Residium đầu tiên với Thánh Hiệu Nữ Vương Ban Sự Bình An.
Cha Linh Giám tiên khởi : Phanxico Saviê Lê Văn Thái
Trưởng : Térésa Trương Thị Lánh
Gồm có 12 hội viên hoạt động, 30 hội viên tán trợ.alt
Những ngày đầu thành lập, Giáo Xứ chưa có Linh Mục Cha Chánh Sở. Cha Phanxico Saviê Lê Văn Thái-Giáo Xứ Nhị Bình đã ưu ái hướng dẫn, nâng đỡ, nhờ sự yêu thương của Ngài Legio Mariae đã hình thành. Nhờ đó, tình yêu của Chúa tuôn đổ qua Mẹ Maria đến với nhân loại.
Sau 5 năm hình thành và phát triển, năm 2005 Hồng Ân Thiên Chúa đã thương ban, Giáo Xứ Tân Đông mới có linh mục Giuse Phạm Quốc Tuấn-một Linh Mục tiên khởi. Ngài đã thương yêu nhận làm Cha Linh Giám, sự dìu dắt và nâng đỡ của Ngài thật là một Thánh Ân.
- Năm 2006, Residium Nữ Vương Ban Sự Bình An.
Cha Linh Giám : Giuse Phạm Quốc Tuấn.
Trưởng : Maria Nguyễn Thị Dâng
Gồm có 15 hội viên hoạt động, 45 hội viên tán trợ.

III. Hoạt động :
Buổi họp hàng tuần : Thứ ba vào lúc 18h30-20h. Chương trình buổi họp theo Thủ Bản.
(Trật tự buổi họp Residium. Chương 18)
(Sách Thủ Bản Legio Mariae).
Mừng Bổn Mạng hàng năm vào ngày 01/01 (nhằm lễ Mẹ Thiên Chúa).
Các ngày lễ của hội trong năm:
- Acies (25/03)
- Mừng Sinh Nhật Đức Mẹ (08/09)
- Tổng hội thường niên (08/12).
Giáo dân có bổn phận và quyền làm tông do chính việc kết hiệp với Chúa Kitô là đầu. Họ được chính Chúa chỉ định làm việc tông đồ, vì phép rửa tội tháp nhập họ vào Nhiệm Thể Chúa Kitô, phép thêm sức làm cho họ thêm mạnh mẽ nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần. Họ được Thánh Hiến vào chức vụ tư tế, vương giả và dân tộc thánh.
(1 Pr 2, 4-10)

IV. Kết luận :alt
Tất cả những gì Legio Mariae Giáo Xứ Tân Đông đã có và đang có, nói lên sự yếu kém, chúng con rất cần nhiều lời cầu nguyện, nhất là gia đình Legio Mariae toàn cầu, cầu nguyện cách riêng và giúp đỡ, chia sẻ, góp ý cho chúng con để chúng con luôn vững vàng trong ơn gọi.
“Đức tin làm cột lửa trong Legio chúng con, dẫn đưa chúng con hằng hợp nhất là thẳng tiến, để đốt lửa kính mến khắp nơi, để soi những người còn ngồi trong bóng tối sự chết, để đốt lòng những người nguội lạnh, để hoàn sinh những linh hồn chết trong tội lỗi, đức tin hướng đạo, dẫn đưa chúng con trên đường an bình, để sau cuộc đời chiến đấu này chúng con khỏi phải khóc than một hội viên nào đã hư mất, Legio chúng con hết thẩy được hội họp trên nước mến yêu, nước vinh hiển Chúa, Amen.
(Kinh bế mạc-Tessera)