Khai Giảng Lớp Giáo Lý Hôn Nhân & Dự Tòng
Thứ tư, 07 Tháng 7 2010 21:13

1/Đối tượng đăaltng ký:                                                                                 
- Học viên nam, nữ tuổi từ 18 trở lên- Khóa học dành cho anh chị em tín hữu Công Giáo, chuẩn bị tiến tới hôn nhân
- Khoá học dành cho anh chị em dự tòng, ước muốn gia nhập Kitô Giáo và tiến tới hôn nhân.
2/ Ghi Danh:
- Học Viên nhận đơn ghi danh, tại phòng Hội Đồng Mục Vụ giáo xứ trước và sau giờ lễ các ngày trong tuần.
- Học Viên nộp đơn ghi danh, tại phòng Hội Đồng Mục Vụ giáo xứ trước và sau giờ lễ các ngày trong tuần.
3/ Khai Giảng:
- Địa điểm: Nhà thờ giáo xứ Tân Đông.
- Học viên tập trung tại nhà thờ, vào lúc: 19giờ, ngày 01/08/2010 để bắt đầu khóa học.
4/ Thời gian:
- Mỗi tuần học hai buổi: Thứ tư & thứ bảy. Lớp Giáo Lý hôn nhân. Từ 19giờ00 - 20giờ30
- Mỗi tuần học một buổi: Chủ nhật Lớp Giáo Lý Dự Tòng. Từ 19giờ00 - 20giờ30
- Thời gian học: 3 tháng.
- Khai giảng: Ngày 01/08/2010, bế giảng ngày 30/102010.
5/ Nội Quy:
- Yêu cầu học viên đi học đúng giờ.
- Vắng quá 6 tiết, sẽ không được cấp giấy chứng nhận.
 
 Linh Mục Chánh Xứ : Giuse Phạm Quốc Tuấn